The Legend of Maruja

Maruja is not my real name.

It is an alias given to me by my theater club seniors when I was in my freshman year.  All other guys (straight and otherwise) within my batch also got female names as part of our apprenticeship.

All of their aliases came and gone, but mine somehow got stuck.  I have been so identified with Maruja that people in my university thought it was my real name.

Needless to say, I have become quite a personality in college.  Different people knew me differently:  a friend, a confidante, a writer, a hopeless romantic, extra-curricular activity junkie, clown, slut, legend.

Now, I want to be known as one:  an Empress.

*****

Witchelis Maruja ang nemsung ketch.

Isa siyang alyas na binyag ng mga nyora sa theater club na kasali si watashi noong freshman ketch.  Lahat ng mhin (mapadingga man o wit) sa batch ketch ay binigyan din ng pa-girl na nemsung noong baguhan sila.

Dumating at naglaho ang mga alyas na ‘yon, pero ang sa akin ay dumikit na parang linta.  Sobrang kilala ketch sa kolehiyo sa pangalan na Maruja, akala nila iyon ang trulitang nemsung ni watashi.

Sabihin na nating isa akong prominenteng utaw sa unibersidad.  Iba’t iba ang pagkakakilanlan ng mga tao kay watashi:  amiga, karamay, manunulat, ilusyonada, rampadora, German Moreno, putachina, alamat.

Ngayon, gusto ni Maruja na makilala bilang isa:  ang Emperatriz.

Advertisements%d bloggers like this: